NAŠA MISIJA JE VAŠE ZDRAVLJE!

U Poliklinici Medicus ginekološke intervencije se obavljaju kao deo svakodnevne rutinske prakse od strane iskusnih lekara. Neke intervencije rade se zbog uklanjanja određenih abnormalnosti, a neke zbog definitivnog dijagnostikovanja. Nakon izvršene ginekološke intervencije koja obično traje od deset do trideset minuta, pacijentkinja posle kraćeg odmora može istog dana napustiti ginekološku ordinaciju. Ukoliko je potrebno, koristi se anestezija.

Male ginekološke intarvencije koje pružamo u našoj ginekološkoj orinaciji su:

 • Postavljanje spirale 
 • Skidanje spirale
 • Eksplorativna kiretaža u kratkotrajnoj anesteziji sa PH (patohistološkim) rezultatom
 • Evakuaciona kiretaža missed ab do 10 nedelje trudnoće
 • Incizija Bartholinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
 • Incizija Bartholinijeve žlezde u kratkotrajnoj anesteziji
 • Marsupijalizacija Bartholinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
 • Marsupijalizacija Bartholinijeve žlezde u kratkotrajnoj anesteziji
 • Ekstirpacija Bartholinijeve žlezde u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji
 • Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji sa PH (patohistološkim) rezultatom
 • Biopsija grlića materice u kratkotrajnoj anesteziji i kiretaža cervikanog kanala sa PH (patohistološkim) rezultatom.